Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

Koszty rodzajowe

w rachunkowości – inaczej koszty w układzie rodzajowym, to koszty proste bieżącej działalności, które zostały poniesione w danym okresie sprawozdawczym, przedstawione w podziale na rodzaje. Koszty rod...

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty