Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

Fundusz hedgingowy

(ang. hedge fund) – rodzaj funduszu inwestycyjnego. Nie ma jednej szeroko uznanej definicji funduszu hedgingowego. Wśród charakterystycznych cech takich podmiotów można jednak wymienić: wykorzystywani...

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty