Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

Deficyt cykliczny

(koniunkturalny), również saldo cykliczne (ang. cyclical deficit) – różnica między wydatkami i dochodami państwa, realizowanymi w warunkach, gdy gospodarka nie funkcjonuje przy pełnym wykorzystaniu mo...

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty