Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

Gwarancja bankowa

(ang. bank guarantee) – szczególna forma gwarancji samoistnej, w której rolę gwaranta przyjmuje bank. Umowa gwarancji bankowej jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji kwo...

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty