Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

Popyt inwestycyjny

wielkość zamierzonych (planowanych do poniesienia) przez przedsiębiorstwa powiększeń stanu kapitału trwałego oraz stanu zapasów.Popyt inwestycyjny zależy przede wszystkim od przewidywań co do kształto...

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty