Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

Kapitałochłonność

to ilość kapitału (np. środków trwałych) w relacji do innych czynników produkcji (np. pracy), niezbędna do osiągnięcia określonego poziomu produkcji. Termin ten może być używany w odniesieniu do produ...

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty