Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

Płynny kurs walutowy

(ang. floating exchange rate) – rodzaj kursu walutowego. Jest on wynikiem gry sił rynkowych. Kształtuje się pod wpływem równoważenia podaży i popytu na waluty. Zmiany popytu i podaży danej waluty powo...

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty