Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

Zdolność kredytowa

(ang. creditworthiness) – zdolność kredytobiorcy, czyli podmiotu ubiegającego się o kredyt, do spłaty kwoty kredytu (rozumianego jako kapitał wraz z odsetkami) w umownych terminach płatności. Definicj...

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty