Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

Efekt Roosa

(efekt zamknięcia, ang. locking-in-effect) – negatywny wpływ na podaż kredytu jaki wywołuje restrykcyjna polityka pieniężna. Wzrost rynkowej stopy procentowej wywołany zaostrzeniem warunków monetarnyc...

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty