Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

Presja inflacyjna

stan gospodarki, w którym bardziej prawdopodobny jest wzrost inflacji niż jej obniżenie. Może on wynikać z wysokiej dynamiki kosztów czynników produkcji (w tym wzrostu płac lub półproduktów, presja ko...

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty