Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

Ekonomiczna wartość dodana

(ang. Economic Value Added – EVA) – miernik opracowany przez firmę Stern Stewart & Co. z Nowego Jorku, określający wynik spółki z uwzględnieniem kosztu zaangażowanych kapitałów. EVA jako miara wyników...

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty