Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

Obligacja kuponowa

rodzaj obligacji, która w okresie do zapadalności wypłaca obligatariuszom określoną kwotę odsetek – tzw. kupon. Wielkość kuponu zwyczajowo jest podawana w stosunku rocznym jako procent wartości nomina...

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty