Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

Aktywa obrotowe

aktywa, od których oczekuje się, że zostaną zużyte (np. surowce), sprzedane (np. wyroby) lub w inny sposób wykorzystane w bliskiej przyszłości, zazwyczaj w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego....

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty