Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

Popyt

(ang. demand) – funkcyjna zależność między ceną produktu a jego ilością, którą skłonni są zakupić nabywcy. Na tę skłonność oznacza składa się chęć (determinowaną preferencjami) oraz ekonomiczna możliw...

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty