Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

Koszty wytworzenia

wszystkie koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym związane z procesem wytworzenia – usług, produktów, produkcji w toku.Zgodnie z ustawą o rachunkowości w tej grupie kosztów należy wyodrębnić:...

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty