Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

System waluty sztabowo-złotej

(z ang. Gold Bullion Standard) został zaproponowany w drugiej połowie lat dwudziestych XX. wieku z inicjatywy Wielkiej Brytanii jako próba powrotu do systemu waluty złotej na nieco odmiennych zasadach...

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty