Polecane

Ekonomia

Przedsiębiorcze dzieci

Papiery komercyjne przedsiębio...

(ang. commercial papers, także skrypty dłużne) – krótkoterminowe papiery dłużne (instrumenty rynku pieniężnego) na okaziciela lub imienne, najczęściej niezabezpieczone, o zapadalności do 1 roku, służą...

Zobacz więcej

Technologie

Wychowanie

Czas rodziny

Projekty