142 mln zł na 33 polskie innowacyjne rozwiązania

33 innowacyjne rozwiązania mają szansę pojawić się już wkrótce na rynku dzięki niemal 142 mln zł z Programu Polska Wschodnia (POPW). Rozstrzygnięto pierwszy konkurs w poddziałaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, wspierającym przedsiębiorców w komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Łączna wartość zwycięskich projektów to ponad 274 mln zł.

O dofinansowanie mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), które obejmują swym zasięgiem nie mniej niż dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej.

Zwycięskie projekty zgłosili m.in. przedsiębiorcy z branży fotowoltaicznej, maszynowej, budowlanej, meblarskiej, motoryzacyjnej i lotniczej, medycznej, opakowań, tworzyw sztucznych oraz recyklingu. Dotację z POPW będą mogli przeznaczyć na realizację poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego, którego finałem będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich firmy z makroregionu będą skuteczniej budować swoją przewagę rynkową. Zachęci je to też do wprowadzania kolejnych nowatorskich rozwiązań , a przez to wpłynie na ich dalszy rozwój.

Duże zainteresowanie pierwszym naborem świadczy o tym, że firmy chcą wprowadzać na rynek innowacyjne produkty i usługi. Wysoka jakość zgłoszonych projektów wpłynęła na naszą decyzję o zwiększeniu puli konkursu do 142 mln zł. Początkowo planowaliśmy przeznaczyć na niego 80 mln zł – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. – To dobra prognoza przed kolejnym naborem, którego ogłoszenie planowane jest w maju br. Tym razem do efektywnego rozdysponowania będzie 135 mln zł – dodał wiceszef resortu.

Najwięcej punktów w konkursie przyzno projektowi PVGLASS+, zgłoszonym przez ML SYSTEM. Dotacja ma być przeznaczone na wdrożenie do produkcji fotonicznej, wielofunkcyjnej szyby zespolonej.

Wśród pozostałych projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów znalazły się projekty: nowa generacja zaworów dla lotniczych układów hydraulicznych, EkoMetale jako nowa linia produktów na rynku, wdrożenie produkcji silników elektrycznych do zastosowań specjalnych, wdrożenie kompleksowego systemu diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mikrokrążenia pod postacią pierwotnego i wtórnego zespołu Raynauda.

Lista projektów wybranych do dofinansowania znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej POPW. >>>

Źródło: Miniserstwo Rozwoju