5 kwietnia zapomnij o gotówce

Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, skupiająca podmioty i instytucje popierające upowszechnienie płatności bezgotówkowych w Polsce, ogłosiła 5 kwietnia 2016 roku – Dniem bez płacenia gotówką. Celem akcji jest promowanie wygodnych i bezpiecznych płatności bezgotówkowych, w szczególności zachęcanie do płacenia w tym dniu wyłącznie bez użycia gotówki. Inicjatywa powinna zachęcać do posiadania rachunku płatniczego i wykorzystywania elektronicznych instrumentów płatniczych te osoby, które nie posiadają jeszcze takiego rachunku i realizują swoje płatności wyłącznie gotówką.

Polskie obchody tego dnia wpisują się w europejską akcję „No Cash Day”, która uzyskała patronat Parlamentu Europejskiego. Idea dedykowania jednego dnia w roku płaceniu wyłącznie bezgotówkowo znalazła też swoje odzwierciedlenie w Programie Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020, przyjętym przez Koalicję.

Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności zachęca wszystkich, którzy posiadają dostęp do bezgotówkowych instrumentów płatniczych, do realizowania w dniu 5 kwietnia 2016 r. wszystkich płatności bez użycia gotówki.

Z danych NBP o kartach płatniczych za IV kwartał 2015 r. wynika, że na koniec grudnia 2015 r., na polskim rynku znajdowało się w obiegu 35,2 mln kart płatniczych, to jest o 465 tys. kart więcej niż jeszcze we wrześniu ub.r.

Najwięcej, bo ponad 76 proc. stanowią tzw. karty debetowe, dzięki którym można dokonywać zakupów lub wypłacać gotówkę – ale tylko do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Większość banków standardowo w pakiecie do każdego otwieranego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wydaje właśnie takie karty.

Na rynku używamy też kart przedpłaconych (pod koniec 2015 r. było ich w obiegu 2,2 mln sztuk i miały 6 proc. udziału w rynku). Najmniej było natomiast tzw. kart obciążeniowych, których w obiegu było 261 tys., co stanowiło 0,7 proc rynku.

Źródło informacji: Kurier PAP

Fot. Pixabay