Akademia Ekomini w Wieliczce

22 sierpnia Fundacja Ekomini w ramach Programu Smart Start przeprowadziła warsztaty Akademii Ekomini w Klubie Otwartym w Wieliczce. Mimo wakacji zajęcia Po co nam pieniądze? przyciągnęły liczną grupę uczestników.

W czasie zajęć pod tytułem Po co nam pieniądze? dzieci zastanawiały się, czym płacono, kiedy nie było pieniędzy, poznały dawne środki płatnicze, dowiedziały się, jakie są charakterystyczne cechy banknotu. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć waluty różnych państw. Podczas trwania warsztatów animatorka opowiedziała, jak w prosty sposób sprawdzić, czy banknot jest prawdziwy. Wyjaśniła, co to jest inflacja i co by się działo, gdyby wszyscy ludzie mieli dużo pieniędzy. Podczas zajęć uczestnicy doskonalili umiejętności matematyczne, rozwiązując zadania. Na zakończenie dzieci sprawdziły zdobytą wiedzę w quzie.

Celem zajęć w ramach Akademii Ekomini jest popularyzowanie wiedzy ekonomicznej oraz postaw przedsiębiorczych w oryginalnej, atrakcyjnej dla dzieci formie. W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono pilotaż Akademii Ekomini w powiecie myślenickim (Małopolska).

Organizator: Fundacja Ekomini.

Fundacja Ekomini jest niezależną, działającą na terenie całej Polski organizacją non-profit, której misją jest szeroko rozumiana edukacja w zakresie przedsiębiorczości.

Więcej na temat Akademii Ekomini  >>>

Akademia Ekomini. Po co nam pieniądze? – video >>>

Fot. Redakcja Smart Start