Akademia Ekomini

Akademia Ekomini to projekt Fundacji Ekomini, realizowany w ramach Programu Smart Start. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy ekonomicznej oraz postaw przedsiębiorczych w oryginalnej, atrakcyjnej dla najmłodszych formie. Misja ta realizowana jest poprzez cykl autorskich zajęć dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat.
W roku szkolnym 2015/2016 organizowany jest pilotaż Akademii Ekomini w powiecie myślenickim (Małopolska). Jego uczestnikami są laureaci powiatowego konkursu „Gdybym znalazł wielki skarb”.

W ramach zajęć dzieci biorą udział w warsztatach matematyczno-ekonomicznych oraz wyjazdach, podczas których poznają ciekawe miejsca pracy i przedstawicieli rozmaitych zawodów (np. bibliotekarz, leśniczy, rękodzielnik, pracownik banku).

Co wyróżnia Akademię Ekomini?

Zajęcia realizowane w ramach Akademii opierają się na autorskich i unikatowych scenariuszach zajęć, dzięki którym uczestnicy chętnie zdobywają podstawową wiedzę ekonomiczną. Przekazywane informacje zawsze nawiązują do ich codziennych doświadczeń, a utrwalane są poprzez zabawę. Wiele zajęć odbywa się w terenie, dzięki czemu dzieci zwiedzają ciekawe miejsca i zdobywają wiedzę poprzez doświadczenia, m.in. poznając przedstawicieli wielu interesujących zawodów. Przez cały okres trwania Akademii, edukacji dzieci towarzyszą zajęcia dla ich rodziców, realizowane w ramach Akademii Rodzica.
Warto również podkreślić, że zdobywane umiejętności są praktyczne i przydatne, a udział w Akademii jest całkowicie bezpłatny.

Akademia Rodzica

Integralną częścią Akademii Ekomini jest Akademia Rodzica – cykl wykładów i warsztatów popularyzujących praktyczną wiedzę ekonomiczną, adresowany do rodziców. Spotkania prowadzone przez specjalistów z Alior Banku odbywają się raz w miesiącu, w okresie od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r.

Cele przyświecające Akademii. Sylwetka Absolwentów

Twórcom Akademii, autorom scenariuszy i osobom prowadzącym zajęcia przyświecają jasno określone cele. Pragniemy, aby dzieci uczestniczące w Akademii Ekomini były zaradne, odpowiedzialne i otwarte na świat. Chcielibyśmy, żeby w sposób twórczy i kreatywny podchodziły do kolejnych wyzwań, jakie będą pojawiały się na ich drodze. Zależy nam, by chętnie się uczyły i nabywały nowe umiejętności, a równocześnie rozwijały w sobie wrażliwość i przyjazny stosunek do innych. Istotne jest także, by wytrwale dążyły do realizacji swoich marzeń, umiały świadomie podejmować decyzje i zarządzać pieniędzmi, a więc posiadały podstawową wiedzę finansową. Dążymy również do tego, by nasi Absolwenci w poczuciu odpowiedzialności, chcieli i umieli dbać o środowisko, a także – dzięki rozwijaniu swoich talentów – nieustannie upiększali otaczający ich świat.