Pierwszy w Polsce nabór zadań do Budżetu Obywatelskiego Województwa

Do wydania 6 mln zł w Małopolsce

Od 15 kwietnia do 6 maja br. mieszkańcy małopolski mogą składać zadania do Budżetu Obywatelskiego. Małopolanie mają do wydania 6 mln złotych na zadania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym i ekologicznym. To pierwsza edycja budżetu obywatelskiego dla województwa w Polsce.

Zadania do budżetu obywatelskiego

Wygospodarowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 6 mln złotych na Budżet Obywatelski, zostanie równo podzielone między sześć subregionów (Tarnowski, Sądecki, Podhalański, Małopolski Zachodniej, krakowski obszar metropolitarny i miasto Kraków). Kwota realizacji zadania powiatowego musi zamkykać się między 50 tys. zł a 100 tyś. zł, zadania subregionalnego wynosić od 100 do 300 tys. zł.

Zadania będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Oceniane będą między innymi możliwe korzyści dla mieszkańców małopolski po realizacji zadania oraz zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.

Wnioski

Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat. Zadania powiatowe może zgłosić osoba zamieszkująca powiat, zadanie subregionalne osoba zamieszkującą jeden z 6 subregionów. Do każdego zgłoszanego projektu należy dołączyć listę poparcia co najmniej 50 mieszkańców powiatu w przypadku zadania powiatowego. Na liście poparcia zadania subregionalnego musi znaleźć się co najmniej 100 podpisów.

Formularz zgłoszeniowy zadania znajduje się tutaj >>>

Głosowanie

Według harmonogramu BO głosowanie odbędzie się między 18 czerwca a 6 maja. Małopolanie będą mogli oddać swój głos na trzy sposoby: wrzucając swój głos do urny w Urzędach lub Agendach. Poprzez system elektronicznego głosowania i korespondencyjnie. W tym trzecim będzie liczyć się data wpływu głosu. Zostaną zrealizowane zadania, które otrzymają największą liczbę głosów.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego