Podstawowe strategie inwestycyjne

Dokonywanie giełdowych transakcji bez przemyślanego planu jest bardzo ryzykowne. Dlatego konieczne jest posiadanie strategii inwestycyjnej, której konsekwentne stosowanie pozwoli nam na uzyskanie długoterminowej przewagi nad rynkiem. Tylko jak taką strategię znaleźć?
Nie da się zarabiać na giełdzie, dokonując przypadkowych transakcji. Działając w ten sposób, szczęście może nam dopisać raz lub dwa razy, lecz w dłuższym horyzoncie czasowym z pewnością poniesiemy pokaźne straty, gdyż giełdowe realia są nieubłagane. Sukces mogą odnieść jedynie ci inwestorzy, którzy posiadają skuteczną strategię inwestycyjną oraz są gotowi rygorystycznie przestrzegać jej założeń.

Już od pierwszej giełdowej transakcji ryzykujemy naszymi ciężko zarobionymi pieniędzmi, dlatego też warto pracować nad strategią od samego początku. Jednak skutecznej strategii nie zdobywa się w ciągu kilku dni. Jej stworzenie jest efektem zarówno gromadzenia wiedzy teoretycznej na temat inwestowania, jak również zdobywania swoich pierwszych doświadczeń na rynkach finansowych. Niekiedy stworzenie odpowiedniego systemu inwestycyjnego zajmuje długie miesiące, ale kiedy już go mamy, wchodzimy na zupełnie nowy poziom.

Pierwsze kroki każdego inwestora sprowadzają się najczęściej do naśladowania rozwiązań, o których usłyszał na szkoleniach lub które poznał z publikacji traktujących o inwestowaniu. W końcu, jeśli ktoś prezentuje swoje bardzo dobre wyniki i ujawnia założenia systemu, który pozwolił na ich osiągnięcie, z pewnością warto pójść za radami takiej właśnie osoby.

Jednak początkujący często nie zdają sobie sprawy z ryzyka, jakie w ten sposób podejmują. Po pierwsze, zazwyczaj autorzy publikacji i osoby prowadzące szkolenia nie zdradzają całości swojego systemu. Nie musi wynikać to ze złej woli, niekiedy jego szczegółowe omówienie nie jest możliwe w ramach krótkiego rozdziału lub półtoragodzinnej prelekcji. Nawet jeśli system jest przedstawiony możliwie wyczerpująco, czytana publikacja może być już leciwa. To, co sprawdzało się na rynkach 20 lat temu, dzisiaj może być w dużej mierze bezużyteczne.

Najlepszą drogą do giełdowego sukcesu jest stworzenie własnego systemu inwestycyjnego. Nie musi być on unikalny, może opierać się na sprawdzonych rozwiązaniach. Ważne jednak, aby budował on naszą rynkową przewagę, jak również był zgodny z cechami charakteru inwestora oraz jego apetytem na ryzyko. Może się to wydawać przesadą, ale doświadczenie pokazuje, że w długim horyzoncie są to bardzo ważne sprawy.

Analiza fundamentalna

Jednym z podstawowych obszarów, w których możemy budować nasz system inwestycyjny, jest analiza fundamentalna. Tym mianem określa się analizę spółki, jako przedsiębiorstwa generującego określone zyski. Rolą inwestora jest analiza, na podstawie zgromadzonych przez niego danych i zebranych informacji, w jakiej kondycji finansowej znajduje się dany podmiot, jakie wyniki przynosi prowadzona działalność oraz jakie są prognozy na przyszłość.

Podejście to wymaga zebrania szerokiego spektrum informacji. Ogólnodostępne dane finansowe, publikowane obowiązkowo przez spółki giełdowe, mogą okazać się niewystarczające. Duże znaczenie ma również perspektywa całej branży, w której działa spółka, relacje z dostawcami produktów oraz odpowiednia dywersyfikacja rynków zbytu. Znaczenie może mieć praktycznie każdy czynnik związany zarówno ze spółką, jak i z otoczeniem, w którym działa.

Z uwagi na powyższe, przeprowadzenie takiej analizy jest czasochłonne i pracochłonne. Wymaga również od inwestora posiadania odpowiedniej wiedzy, aby ocenić wszystkie elementy układanki, które zgromadził. Niezbędne więc jest wcześniejsze przygotowanie teoretyczne, aby inwestor wiedział, jakich cech charakterystycznych poszukiwać, czego unikać, a na jakie zagrożenia zwracać uwagę.
Z tego też względu analiza fundamentalna jest preferowana przez osoby posiadające ekonomiczne wykształcenie. Dzięki wiedzy wyniesionej ze studiów są one w stanie wdrożyć się w ten typ analizy przy mniejszym nakładzie wysiłku i czasu niż osoby nie posiadające kierunkowego wykształcenia.

Analiza techniczna

Analiza techniczna jest drugim bardzo popularnym podejściem preferowanym przez inwestorów. Opiera się na kilku prostych założeniach, nie wymagając jednocześnie szerokiej wiedzy z zakresu wyceny spółek. Z tego też względu jest ona preferowana przez osoby traktujące inwestowanie jako pasję i samodzielnie poznające ten świat.

Analiza techniczna koncentruje się na analizie wykresów giełdowych. Przyjmuje się założenie, że cena akcji danej spółki odzwierciedla wszystkie dostępne na jej temat informacje, zarówno te dobre, jak i te złe. Inwestor wie, że dana spółka jest przedmiotem zainteresowania bardzo wielu osób, które składanymi przez siebie zleceniami wpływają na cenę walorów. Stąd też analiza wykresu pozwala na uzyskanie ogólnych informacji na temat kondycji, w jakiej znajduje się spółka. Rosnące notowania są oznaką spółki znajdującej się w dobrej kondycji fundamentalnej, podczas gdy spadające ceny akcji sugerują, że dany podmiot ma kłopoty i z tego względu danych akcji należy unikać.

Wiedząc, że to zachowania inwestorów stoją za ruchami cen akcji, można wyodrębnić, na podstawie przeszłych zachowań cen, określone wzorce, które mogą być pomocne podczas przyszłej analizy. Najprostszym z tych wzorców jest pojęcie trendu cenowego, czyli długoterminowej tendencji do ruchu cen w jednym kierunku. Istnienie trendu wzrostowego pozwala na przyjęcie założenia, iż ceny będą nadal poruszały się w tym samym kierunku. Z kolei trend spadkowy zakłada wystąpienie dalszych spadków. Już takie najprostsze mechanizmy ruchów cenowych sprawiają, iż inwestor posiada wskazówki ułatwiające skuteczne zarabianie na rynkach finansowych.

Inwestorzy stosujący analizę techniczną posiadają szerszy wachlarz możliwości, gdyż do przeprowadzenia podstawowej inspekcji wykresu wystarcza niekiedy kilka sekund. Dzięki temu można odsiać spółki niespełniające postawionych im kryteriów i w dalszej analizie skupić się jedynie na tych podmiotach, które lepiej rokują.

Może się wydawać, iż analiza techniczna jest łatwiejsza niż fundamentalna, gdyż nie trzeba w jej przypadku szeroko badać działalności prowadzonej przez spółkę, a wystarczy jedynie rzucić okiem na jej wykres. Jest to złudzenie, gdyż analiza wykresu również zawiera wiele wrażliwych elementów, na które należy zwrócić uwagę. Są to więc różne podejścia, które niekiedy mogą się wzajemnie uzupełniać.

Strategie dywidendowe

Trzecim podejściem do inwestowania, zyskującym na popularności w Polsce, jest strategia dywidendowa. Łączy ona w sobie elementy analizy technicznej i fundamentalnej, ale nieco inaczej skonstruowane są cele inwestorów ją stosujących. W podejściu dywidendowym kluczem nie jest wzrost wartości akcji posiadanych w portfelu, mimo że ciągle jest to bardzo ważny element sukcesu. Na celowniku inwestora znajduje się dywidenda wypłacana każdego roku przez spółkę.

Dywidenda jest zyskiem wypracowanym przez spółkę w minionym roku, który jest dzielony między akcjonariuszy. Podobnie jak właściciel firmy czerpie z niej zyski, podobnie akcjonariusze otrzymują udział w dobrych wynikach spółki, której akcje posiadają w portfelu.

W tym podejściu kluczowe jest znalezienie takich podmiotów, które w długim horyzoncie czasowym są w stanie generować zyski pozwalające na wypłatę atrakcyjnej dywidendy. W celu ich wyszukania stosuje się najczęściej połączenie analizy technicznej i fundamentalnej, gdyż sam wykres nie jest w stanie powiedzieć wszystkiego o bieżącej kondycji spółki oraz o zdolności do generowania przez nią zysków w przyszłości.

Podejście to jest o tyle istotne, że poziomy dywidendy przekraczają często 5% rocznie, pokonując więc zdecydowanie oferowane przez banki oprocentowanie lokat. Również horyzont inwestycyjny jest tu dość długi, sięgający niekiedy wielu lat, dzięki czemu w dużym stopniu jest to strategia pasywna. Odpowiednio zbudowany portfel wymaga zaledwie minimum uwagi. Ten czynnik sprawia, że strategia dywidendowa jest często stosowana na kontach emerytalnych, takich jak IKE i IKZE. Wysoka wartość wypłacanej dywidendy sprawia, że jest to bardzo atrakcyjna i zyskująca wciąż na popularności strategia inwestycyjna.

Podsumowanie

To do inwestora należy decyzja odnośnie strategii, z której będzie korzystał. Bardzo często ostateczny wybór jest efektem trwającej kilka miesięcy lub lat ewolucji, w trakcie której wypróbowywane są różne podejścia do zarabiania na giełdzie.

Trzeba jednak pamiętać, że stosowana przez nas strategia musi oferować zdefiniowaną przewagę nad rynkiem. Trzymanie się podejścia niesprawdzonego, niedającego szans na pokonanie rynku, może powodować narastające straty i związaną z nimi frustrację inwestora. Podobnie może zakończyć się częste odstępowanie od wskazań systemu inwestycyjnego. Nie można wtedy mówić o konsekwentnym trzymaniu się zasad, co z kolei wprowadza wiele przypadkowości do wyników naszych działań na giełdzie.

Niemniej przykład wielu inwestorów pokazuje, że możliwe jest samodzielne wypracowanie prostego systemu inwestycyjnego, który pozwala na uzyskanie przewagi nad rynkiem, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby transakcji do niezbędnego minimum. Jeśli początkujący inwestor gotowy jest do poświęcenia czasu i wysiłku, z pewnością będzie zadowolony z osiągniętych przez siebie rezultatów.

Fot. Pixabay