Polska krajem startupów?

11 marca w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PZU SA i PZU TFI podpisały list intencyjny w sprawie współpracy nad komercjalizacją wyników badań naukowych.

To pierwszy krok do utworzenia Funduszu Funduszy, którego celem będzie inwestowanie w rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych. Dzięki tej inicjatywie spółki wnoszące największą wartość do polskiej gospodarki w wyniku komercjalizacji wyników badań naukowych będą mogły dodatkowo skorzystać ze wsparcia programu koinwestycyjnego, który przygotuje NCBiR. Nowatorska formuła finansowania ma pozwolić innowacyjnym polskim projektom pokonać problem luki inwestycyjnej.

Początkowy budżet Funduszu Funduszy to 500 mln zł. Środki na ten cel ma wyłożyć Grupa PZU oraz prywatni inwestorzy.

Paweł Surówka, Członek Zarządu PZU, odpowiedzialny za inwestycje, mówi o projekcie:

Zależy nam, by wsparcie uzyskały projekty o największym potencjale z szansą na szybką komercjalizację. Inwestycje w innowacyjną, opartą na wiedzy gospodarkę wymagają ekosystemu stworzonego poprzez zaangażowanie wielu podmiotów. Należy podkreślić pozycję PZU jako najbardziej aktywnego, zaawansowanego technologicznie i wiedzowo inwestora w tej szerokości geograficznej.

Utworzenie Funduszu jest jednym z narzędzi realizujących założenia rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wpisując się inicjatywę wspierania innowacyjnych polskich startupów.

Źródło informacji: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego