Smart Start

Smart Start to długofalowy projekt, który skupia nowatorskie działania w obszarze wychowania oraz szeroko pojętej edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości.

MISJA I CELE

Celem Smart Start jest kształtowanie pokolenia świadomych, przedsiębiorczych obywateli, mądrze korzystających z nowoczesnych technologii. Zależy nam na promowaniu kultury oszczędzania oraz wprowadzeniu wiedzy z zakresu finansów oraz przedsiębiorczości do szkół i domów.
 Skupiamy się na przygotowywaniu dzieci do radzenia sobie z zagrożeniami współczesnego świata, m.in. w temacie bezpieczeństwa (w świecie realnym i wirtualnym), podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji.

DLA KOGO JESTEŚMY?

Projekt kierowany jest do dzieci, rodziców, opiekunów i wszystkich osób zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji jako rodzica i członka społeczeństwa. Stawiamy na skuteczną i spójną edukację, która ma korzenie w codziennych doświadczeniach, przygotowuje do życia w nieustannie zmieniającym się świecie, oparta jest na jasno określonym kodeksie etycznym. Naszym zadaniem jest skuteczna edukacja i zaangażowanie w nią rodzica – autorytetu dla dziecka.

Więcej informacji na temat Smart Start znajdziesz tutaj>>