Rodzinne Wyzwania Wakacyjne 2015

Rodzinne Wyzwania Wakacyjne to projekt Fundacji Ekomini i Biblioteczki Malucha, którego pierwsza edycja realizowana była od 4.07. do 25.09.2015 r. Jego głównym celem było wspieranie aktywności, kreatywności i innowacyjności oraz zachęcanie rodzin do twórczego spędzania wspólnego czasu.
W projekcie wzięło udział 8 rodzin, z których każdą reprezentowały przynajmniej dwie osoby – w tym jedno dziecko do 12. roku życia i jedna osoba dorosła. Zadaniem uczestników było systematyczne przygotowywanie i przesyłanie krótkich (trwających od 2 do 8 minut), amatorskich nagrań. Dotyczyły one m.in.: szeroko rozumianego bezpieczeństwa, świadomości finansowej, pomagania. Uczestnicy dzielili się też swoimi opiniami na temat przeczytanych książek, opowiadali o pasjach i marzeniach oraz prezentowali swoje miejsca zamieszkania.

Po zakończeniu projektu uczestnicy otrzymali specjalne, interaktywne Skarbonki oraz pakiety książek, ufundowane przez Wydawnictwa: Jedność, Media Rodzina, Muza SA, Narodowe Centrum Kultury, Nasza Księgarnia, WiR, Zakamarki, a także przez Państwa Elżbietę i Witolda Szwajkowskich.

Dzięki zaangażowaniu Uczestników udało się stworzyć i upowszechnić nagrania o walorach edukacyjnych, wykorzystując nowoczesne środki przekazu do promocji tradycyjnych wartości (m.in. bezinteresowności, przywiązania do środowiska lokalnego, czytelnictwa).

Pasje i marzenia – Adaś  

Pieniądze – Janek

Pomaganie – Julka

Tu mieszkam – Janek