Analiza międzyrynkowa

polega na analizie danego rynku poprzez badanie wzajemnych powiązań między badanym rynkiem a innymi rynkami (np. badając rynek akcji analizuje się, jak wpływają na niego rynki walut, towarów czy obligacji). Analiza międzyrynkowa stanowi uzupełnienie innych technik analizy stosowanych na rynku kapitałowym (takich jak np. analiza techniczna czy analiza fundamentalna).

Do podstaw analizy międzyrynkowej można zaliczyć m.in. następujące założenia: