Asymetria informacji

(ang. information asymmetry) – sytuacja, w której jedna ze stron transakcji dysponuje większą ilością informacji od drugiej strony. Zakres informacji, jakim dysponują strony dokonujące transakcji, jest zatem zróżnicowany. Pojęcie to bywa zamiennie stosowane z określeniami: „nieprzejrzystość informacyjna”, „niedoskonałość informacyjna” oraz „nietransparentność informacyjna”.

W wielu sytuacjach asymetria informacyjna może stanowić czynnik zniechęcający do zawarcia transakcji, gdyż strona, która czuje się niedoinformowana może z niej zrezygnować. Asymetria może również prowadzić do oszustwa ze strony lepiej poinformowanej, która wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję – np. sprzedawca w stosunku do kupującego (możliwa jest również sytuacja odwrotna). Strona poinformowana gorzej musi polegać na stronie poinformowanej lepiej. W tej sytuacji dochodzić może do problemów nazywanych problemami pełnomocnictwa (problemami agencji). Należą do nich negatywna selekcja (ang. adverse selection) i pokusa nadużycia (ang. moral hazard).

Według niektórych ekonomistów asymetria informacji jest jedną z przyczyn zawodności rynku i nieefektywnej alokacji zasobów oraz wymaga interwencji państwa. Według innych asymetria informacji to naturalne zjawisko rynkowe, które można w łatwy sposób redukować, np. poprzez gwarancje czy rękojmie.