Bank specjalny

bank, który prowadzi specyficzną działalność ze względu na zakres i formę działania lub na rodzaj klientów.

Bank specjalny jest instytucją posiadającą wyspecjalizowany zakres działania. Specjalizacja może polegać na koncentracji działań banku na określonym terytorium (np.:banki krajowe, regionalne) lub branży (np.: przemysłowe, rolne, handlu zagranicznego oraz budowlane). Do banków specjalnych można zaliczyć instytucje kredytu długoterminowego, banki hipoteczne rolne i melioracyjne, banki komunalne, a także banki inwestycyjne. Banki inwestycyjne zajmują się koncentracją środków dla finansowania inwestycji. Kapitały te są mobilizowane nie tylko w drodze wkładów od klientów, ale także w drodze emisji i sprzedaży własnych obligacji lub przyjmowania lokat innych banków czy budżetów.