Bankowość pocztowa

świadczenie usług bankowych przy wykorzystaniu infrastruktury instytucji pocztowych. Celem jest zapewnienie możliwości skorzystania z produktów bankowych osobom odwiedzającym pocztę. Bankowość pocztowa bazuje na efektywnym wykorzystaniu synergii powstałej pomiędzy usługami świadczonymi przez banki oraz placówki pocztowe.

Cechami charakterystycznymi bankowości pocztowej są:

– łatwość dostępu do usług bankowych ze względu na rozległą sieć placówek pocztowych,

– nastawienie na dużą częstotliwość prostych transakcji realizowanych dla szerokiego grona klientów,

– standaryzacja formularzy oraz procedur obsługi klienta,

– koncentracja na obszarach dotyczących płatności i pozyskiwania oszczędności od osób indywidualnych,

– połączenie usług finansowych z usługami pocztowymi.

Operatorzy pocztowi na całym świecie poszukują nowych możliwości i usług, które mogą być świadczone przez pocztę. Jest to związane ze zmianami na rynku tradycyjnych usług pocztowych, takich jak listy czy paczki. Postęp cywilizacyjny przyczynił się do rozpowszechniania się usług finansowych. W wielu krajach na świecie (np. w Japonii, Niemczech, Włoszech, ale również w Nowej Zelandii) operatorzy pocztowi zaczęli świadczyć usługi finansowe. Ich silną stroną jest szeroka sieć placówek, która często dociera do miejsc, w których banki czy inne instytucje finansowe nie mają swoich oddziałów.

Model bankowości pocztowej zakłada zrównoważenie przychodów przy spadku przychodów z tradycyjnych usług pocztowych. Sieć pocztowa dzięki temu nie musi być zamykana, ale może funkcjonować dalej przy zbilansowaniu rentowności.

Bankowość pocztowa jest dostępna niemal na całym świecie. W zależności od kraju występują różnice w przyjętym modelu biznesowym bankowości pocztowej:

– model z dominującą rolą operatora pocztowego (m.in. Francja – Efiposte, Niemcy – Postbank),

– model joint-venture operatora pocztowego i banku (Irlandia, Wielka Brytania).

W Polsce bankowość pocztowa realizowana jest przez Bank Pocztowy, który obsługuje ponad 1,4 mln klientów