Bankowość transakcyjna

termin obejmujący ogół usług bankowych, które wspomagają obsługę rachunków bieżących, obrót gotówką oraz szeroko rozumiane zarządzanie płatnościami, spływem należności, płynnością i nadwyżkami środków finansowych. Do grupy produktów bankowości transakcyjnej należą zarówno produkty proste (np.: rachunki bankowe, karty płatnicze, przelewy bankowe, polecenia zapłaty), ale często także dużo bardziej zaawansowane rozwiązania (np.: systemy indywidualnych depozytów, systemy identyfikacji masowych płatności, rachunki skonsolidowane, czy cash pooling).

Banki intensywnie rozwijają swoje oferty w zakresie bankowości transakcyjnej. Obserwowany jest także trend polegający na coraz powszechniejszym udostępnianiu rozwiązań projektowanych pierwotnie dla największych klientów (np.: operatorów telekomunikacyjnych) średnim, a nawet małym przedsiębiorstwom. Produkty bankowości transakcyjnej to już nie tylko produkty dla masowych odbiorców, ale również rozwiązania dla wąskich grup klientów, a nawet pojedynczych podmiotów.