Bezrobocie jawne

kategoria bezrobocia odnosząca się do osób niepracujących i gotowych do podjęcia pracy, a ujawniających swoją sytuację poprzez rejestrację w Urzędach pracy. Obejmuje wszystkich, którzy znajdują się w oficjalnej ewidencji statystycznej. 

Przeciwieństwem pojęcia bezrobocie jawne jest bezrobocie ukryte.