Bilans obrotów bieżących

część bilansu płatniczego, w której zestawiono wszystkie transakcje pomiędzy rezydentami a nierezydentami danego kraju obejmujące saldo obrotów towarowych (eksport minus import), saldo usług, saldo dochodów oraz saldo transferów bieżących.Bilans obrotów bieżących można podzielić na bilans widzialny (saldo widzialne), w skład którego wchodzi saldo obrotów towarowych oraz saldo niewidzialne (bilans niewidzialny) – obejmujący pozostałe składowe bilansu obrotów bieżących. 

Struktura bilansu obrotów bieżących według kryterium transakcji:- bilans handlowy,- bilans usług,- bilans procentów i dywidend,- bilans transferów jednostronnych.