Cash back

usługa bankowa, dzięki której posiadacz karty płatniczej może pobrać gotówkę podczas dokonywania zakupów w sklepie.

Z usługi cashback można skorzystać wyłącznie po dokonaniu płatności kartą płatniczą za towar (w przypadku płatności gotówkowej nie ma takiej możliwości). Przy zakupie klient zgłasza chęć podjęcia w gotówce dodatkowej kwoty. Kwota wypłacana w ramach tej usługi może być wyższa od kwoty płatności kartą. W Polsce klient może jednorazowo wypłacić do 300 zł, jednak aby zrealizować wypłatę musi on mieć odpowiednią kwotę pieniędzy na rachunku bankowym, do którego została mu wydana karta. Z usługi cash back mogą korzystać wszyscy posiadacze kart debetowych VISA i MasterCard/Maestro wydanych przez banki, które uruchomiły taką funkcjonalność. O ewentualnym obciążeniu użytkownika karty opłatą za korzystanie z usługi cash back decyduje bank, który wydał klientowi kartę płatniczą. W Polsce podjęcie gotówki w ten sposób jest zwykle wolne od opłaty, jednak zawsze warto się o tym upewnić w banku. Należy pamiętać, że każda wypłata w ramach usługi cash back pomniejsza dzienny limit klienta na transakcje gotówkowe kartą płatniczą. Wypłaty gotówki w ramach usługi cashback można dokonywać wielokrotnie w ciągu dnia do wysokości wspomnianego limitu.

W niektórych krajach europejskich, np. w Wielkiej Brytanii, cash back funkcjonuje od ponad 20 lat. Na polskim rynku usługa ta jest dostępna od 2006 r. Można z niej skorzystać w wybranych punktach usługowo-handlowych, które są wyposażone w terminale płatnicze. Na koniec 2014 r. oferowało ją około 72 tys. krajowych placówek handlowych (m.in. supermarkety, stacje benzynowe, hotele). Punkty te są oznaczone logo cash back przy kasie, na drzwiach wejściowych lub na oknach Inne znaczenie 

Czasem jako cash back bywa określany zwrot klientowi przez bank części wydatków za transakcje przeprowadzone kartą płatniczą. Jednak poprawna nazwa takiej usługi to money back