Cenowa elastyczność podaży

stosunek względnej zmiany wielkości podaży do względnej zmiany ceny. Określa on, w jaki sposób ilość oferowanego na rynku dobra (wielkość podaży) będzie się zmieniała wraz ze zmianami ceny:

gdzie:

ES a charakter podaży:

– – podaż elastyczna – jednostkowa zmiana ceny wywołuje więcej niż jednostkową zmianę wielkości podaży.

– – podaż nieelastyczna – jednostkowa zmiana ceny powoduje mniej niż jednostkową zmianę wielkości podaży.

– – podaż jednostkowa (wzorcowa, proporcjonalnie elastyczna) – jednostkowa zmiana ceny wywołuje jednostkową zmianę wielkości podaży.

– – podaż doskonale elastyczna – dla danej ceny podaż może przyjąć dowolną wielkość.

– – podaż doskonale nieelastyczna (sztywna) – dla różnych cen podaż przyjmuje stałą wielkość, podaż nie reaguje na zmianę ceny.