Certyfikat rezydencji

zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.