Cięcie strat

(stop loss) – stałe zlecenie giełdowe automatycznej sprzedaży wskazanego papieru wartościowego, waluty lub towaru w momencie gdy cena osiągnie określoną, niską wartość.

Zlecenie typu stop loss jest jednym z narzędzi strategii ochrony kapitału w wypadku nieoczekiwanego ruchu cenowego w dół, która ma zabezpieczyć inwestora przed nadmiernymi stratami. Opiera się ona na założeniu, że przed kupnem papieru wartościowego/waluty/towaru analizuje się wiele czynników, z których wynika określona perspektywa wzrostu ich ceny. Może się jednak zdarzyć, że nieprzewidziane czynniki wpłyną niekorzystnie na cenę i wówczas zlecenie stop loss automatycznie ogranicza stratę do akceptowalnej wartości.

Jest to narzędzie ryzykowne, zwłaszcza na rynku, na którym występują trudności z płynnością obrotu, na którym nawet niewielkie zlecenia potrafią znacznie zachwiać kursem, co może spowodować automatyczną sprzedaż po niekorzystnym kursie.