Cło retorsyjne

cło odwetowe, nałożone na produkty kraju, który podjął działania uznane za niekorzystne wobec danego państwa. Powodem nałożenia mogą być zarówno przyczyny o charakterze ekonomicznym, jak i pozaekonomicznym. Wśród tych pierwszych najczęściej wymienia się jednostronną, niekorzystną dla drugiej strony zmianę warunków wymiany handlowej (np.: niekonsultowane podniesienie ceł lub opłat granicznych). Wśród przyczyn pozaekonomicznych najczęściej występują polityczne motywy nakładania ceł retorsyjnych.