Credit spread

w bankowości jest to marża kredytowa, opłata wyrażona jako procent wartości kredytu za ryzyko ponoszone przez kredytodawcę, której wysokość wyznaczona jest przez różnicę pomiędzy stopą oprocentowania kredytu lub pożyczki a referencyjną stopą procentową ustalaną przez bank centralny i pozostałymi kosztami własnymi kredytodawcy.

W inwestowaniu credit spread to strategia opcyjna polegająca na nabyciu opcji o niższej premii i wystawieniu opcji na to samo aktywo, dobro, z tym samym terminem wykonania, ale o wyższej premii. Przykładami mogą być skonstruowana na podstawie opcji sprzedażystrategia byka oraz skonstruowana na podstawie opcji kupna strategia niedźwiedzia.