Data wykonania

(również data realizacji, data wygaśnięcia) na rynku finansowym jest to przyszła data lub kilka dat w których może dojść do wykonania kontraktu terminowego. Data ta zostaje ustalona w momencie podpisania kontraktu terminowego. Jest jednym z podstawowych parametrów niezbędnych do podpisania kontraktu terminowego.

Na giełdach kontrakty terminowe i opcje wygasają co miesiąc lub co 3 miesiące. Dlatego też doszło do standaryzacji oznaczeń dat wykonania.

Oznaczenia przy kontraktach terminowych: