Debet

(łac. „winien” od debēre „być winnym”) – w bankowości debetem nazywa się ujemne saldo na rachunku bankowym, które powstaje na skutek wypłacenia z tego rachunku więcej środków niż na nim było lub możliwość wypłaty większej ilości środków niż znajduje się na koncie (odnawialna pożyczka w rachunku). Najczęściej występuje wtedy w zwrocie „przyznano debet”. Funkcjonuje podobnie do opcji kredytu. Po wykorzystaniu debetu, na koncie występuje stan ujemny, od którego na ogół naliczane są odsetki.Maksymalna wysokość debetu, wysokość oprocentowania stałego lub zmiennego, a także możliwy okres posiadania ujemnego stanu konta ustalany jest przez bank indywidualnie dla każdego klienta, najczęściej według takich parametrów jak: wiek, zarobki, rodzaj umowy o pracę, czas zatrudnienia, liczba osób w gospodarstwie domowym na utrzymaniu, historia kredytowa czy posiadanie mieszkania. 

W wielu bankach procedura uzyskania debetu odbywa się z wykorzystaniem internetu (bankowość elektroniczna). Wniosek o debet wysyła się przez sieć, wypełniając pola z zapytaniami zawartymi w określonym formularzu. Dzięki automatycznemu rozpatrywaniu wniosków możliwe jest uzyskanie odpowiedzi w ciągu kilku minut.Oprocentowanie debetów przeważnie uzależnione jest od wysokości stóp procentowych.