Deficyt handlowy

ujemna różnica między wartością importu a wartością eksportu wszystkich dóbr i usług w danym kraju.