Deklaracja wekslowa

jest dokumentem, który określa warunki wypełnienia weksla in blanco, ustalone w wyniku porozumienia pomiędzy wystawcą weksla a bankiem przyjmującym weksel (remitentem).

Deklaracja wekslowa zawiera zazwyczaj:- warunki, od których spełnienia zależy prawo wypełnienia weksla,

– określenie kwoty, na którą weksel może być wystawiony,

– określenie rodzaju terminu płatności, jakim weksel może być opatrzony.

Z deklaracji może wynikać również upoważnienie dla remitenta do wpisania na wekslu wskazanych w deklaracji klauzul wekslowych:

W przypadku braku upoważnienia na deklaracji do wpisania na wekslu klauzul wekslowych, remitent nie ma prawa tego uczynić.

Deklaracja wekslowa może również zawierać:

– obowiązek powiadomienia wystawcy przez remitenta o zamiarze lub wypełnieniu weksla,

– termin, do którego weksel może być przez remitenta uzupełniony,

– upoważnienie dla remitenta do zniszczenia weksla po spłacie zobowiązania.

Deklaracja wekslowa nie jest warunkiem ważności samego weksla i może ona występować w dowolnej formie. Brak pisemnego porozumienia co do uzupełnienia weksla in blanco oznacza, iż wystawca weksla upoważnił remitenta do uzupełnienia weksla według jego uznania. Z drugiej jednak strony, brak pisemnego porozumienia upoważnia remitenta do uzupełnienia weksla tylko jego ustawowymi elementami. W takim przypadku nie jest uprawniony do wpisania na wekslu klauzul wekslowych.