Doradztwo inwestycyjne

czynność polegająca na przygotowaniu w oparciu o potrzeby i sytuację klienta pisemnej lub ustnej rekomendacji, która dotyczy:

– kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów;

– wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego.

Na obszarze Unii Europejskiej czynność doradztwa inwestycyjnego może być wykonywana po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia przez właściwy organ nadzoru dla rynku finansowego.

Podmioty wykonujące czynności doradztwa inwestycyjnego

Wykonywanie czynności doradztwa inwestycyjnego jest zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów licencjonowanych posiadających odpowiednie zezwolenie, takich jak:

– domy maklerskie (doradztwo inwestycyjne jest kwalifikowana jako czynność maklerska),

– towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz dystrybutorzy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (jeżeli wykonują je bezpłatnie w zakresie instrumentów finansowych, które mogą dystrybuować).

Tym samym wykonywanie jakichkolwiek odpłatnych lub nieodpłatnych porad w zakresie akcji, obligacji, a nawet jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może być wykonywane wyłącznie przez podmioty do tego uprawnione.