Inflacja monetarna

(ang. monetary inflation) – w opracowaniach ekonomistów związanych ze szkołą austriacką, synonim zwiększenia podaży pieniądza ponad istniejący na niego popyt.