Kontrakt różnicy kursowej

Kontrakt różnicy kursowej, kontrakt różnic kursowych, kontrakt na różnice kursowe, kontrakt CFD (ang. contract for difference) – kontrakt pomiędzy dwiema stronami (dostawcą kontraktu i inwestorem), w którym zakłada się, że sprzedający zapłaci różnicę między aktualną wartością (w dniu wykonania kontraktu) danych ściśle określonych aktywów (na przykład akcje, obligacje itd.) i ich wartością w dniu ustalania kontraktu (jeśli różnica jest ujemna, to tę wartość płaci kupujący sprzedającemu). Taki kontrakt jestinstrumentem pochodnym, w którym nie jest się właścicielem zawartych w kontrakcie aktywów. CFD jest produktem niewystandaryzowanym, co oznacza, że regulaminy dostawców i zasady obrotu tymi kontraktami mogą znacznie się różnić.

CFD są zawierane w wielu krajach (np. Australii, Nowej Zelandii, Rosji, RPA, Singapurze, Szwajcarii, Turcji i w większości krajów Unii Europejskiej o bardziej rozwiniętych rynkach finansowych, w tym w Polsce). W Stanach Zjednoczonych po ustawie Dodda-Franka z 2010 r. nastąpiły znaczne ograniczenia w zawieraniu takich kontraktów.