Koszyk walutowy

(ang. currency basket) – system wyznaczania kursu waluty danego kraju w oparciu o kompozycję walut krajów obcych. Koszyki walut przyjmują najczęściej kraje, w których struktura handlu (eksportu i/lub importu) jest zdywersyfikowana.

Przykładem koszyka walutowego jest wyznaczana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy międzynarodowa jednostka walutowa SDR (Special Drawing Rights). Od 1 lipca 1974 roku wartość SDR określa nie jak wcześniej amerykański dolar, lecz koszyk walut 16 krajów, z których każdy ma udział w handlu światowym nie mniejszy niż jeden procent. Z tym, że udział poszczególnych walut w „koszyku” uzależniony jest od wagi danej waluty w międzynarodowych transakcjach finansowych.

Dla przykładu na wartość 1 SDR z 19 marca 2014 r. składały się: 0,4230 euro + 12,1 jenów japońskich + 0,1110 funta brytyjskiego + 0,6600 dolara USA. Skład koszyka SDR zmieniany jest co 5 lat.