Krajowe środki płatnicze

w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, krajowymi środkami płatniczymi są:

– waluta polska (znaki pieniężne – banknoty i monety – będące w kraju prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie),- papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcje środka płatniczego wystawione w walucie polskiej.