Kredyt gotówkowy

jest to kredyt w całości wypłacany w gotówce. W podziale kredytów wg formy płatności wyróżnia się kredyt gotówkowy i bezgotówkowy. Przykładem kredytów gotówkowych są: