Kredyt preferencyjny

kredyt bankowy udzielany na korzystniejszych warunkach niż warunki rynkowe, adresowany do określonych grup kredytobiorców. 

Preferencyjne warunki mogą dotyczyć ogólnych warunków umowy, wysokości oprocentowania, wymaganego zabezpieczenia, harmonogramu spłat, możliwości zastosowania karencji, stosowania prolongaty. Różnice pomiędzy ceną rynkową kredytu a preferencyjnymi warunkami pokrywa państwo, które w ten sposób pobudza podmioty gospodarcze lub gospodarstwa domowe do pożądanych z punktu widzenia prowadzonej polityki gospodarczej lub społecznej zachowań. Przykładem kredytów preferencyjnych są kredyty dla rolników na modernizację gospodarstw rolnych, kredyty klęskowe, kredyty z dopłatami państwa na termomodernizację budynków mieszkalnych, kredyty z obniżonym oprocentowaniem dla studentów na edukację, kredyty dla młodych na zakup mieszkania. Przyznanie kredytu na preferencyjnych warunkach związane jest zazwyczaj koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów formalnych, nie występujących przy ubieganiu się o kredyt na warunkach rynkowych.