Mechanizm transmisyjny polityki monetarnej

model wyjaśniający sposób przenoszenia zmian w polityce monetarnej państwa na produkcję, poziom dochodu i zatrudnienie w gospodarce. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje mechanizmu: monetarystyczny pieniężny i keynesowski procentowy.