Modele rachunku kosztów

metody zbierania, przetwarzania i wyodrębniania informacji o kosztach związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstw.

W praktyce gospodarczej rozwinęły się dwa modele rachunku kosztów produkcji:

– rachunek kosztów pełnych

– rachunek kosztów zmiennych

Obydwa zmierzają do ustalenia przeciętnego kosztu wytworzenia produktów.