Obrót płatniczy

(ang. payment transactions) – płatności otrzymywane z zagranicy i dokonywane na jej rzecz, obejmują należności i zobowiązania powstające z różnych tytułów, głównie wynikające z obrotu towarowego, działalności usługowej i kredytów. Ze względu na formę zapłaty możemy wyróżnić obrót płatniczy gotówkowy i bezgotówkowy, a ze względu na sposób przeprowadzania rozliczeń – clearingowych i wolnodewizowy. Obrót płatniczy jest objęty w bilansie płatniczym.