Obszar celny

obszar, na którym obowiązuje jedno prawo celne w związku z czym przemieszczanie towarów w obrębie tego obszaru nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat celnych (ceł i opłat granicznych).

Obszar celny może obejmować:

– całe terytorium jednego państwa czy kraju, bądź też terytorium państwa wraz z jego terytoriami zależnymi,- terytorium kilku państw – unia celna, na podstawie umowy międzynarodowej (np. terytorium Unii Europejskiej),- mniejszy, wydzielony obszar – strefę wolnocłową, skład celny i inne tego typu obszary, tworzone na podstawie przepisów prawa miejscowego.