Oczekiwania inflacyjne

przewidywanie, jak w przyszłości będzie się zmieniała inflacja. Oczekiwania inflacyjne dotyczą podmiotów profesjonalnie zajmujących się finansami i osób prywatnych. W Polsce badaniem oczekiwań inflacyjnych zajmuje się GUS (od 2014 roku, wcześniej badania na zlecenie Narodowego Banku Polskiego przeprowadzał IPSOS).

Wyróżnia się:1) Adaptacyjne oczekiwania inflacyjne – okresowo wolniejsza inflacja skłania ludzi do oczekiwania podobnego trendu w przyszłości, uznają oni, że skoro teraźniejsze tempo inflacji maleje, stopniowo zmniejsza się również przewidywana przyszła stopa inflacji. Teoria oczekiwań adaptacyjnych opiera się na założeniu, że przyszłość będzie podobna do niedawnej przeszłości.2) Racjonalne oczekiwania inflacyjne – ludzie potrafią dobrze wykorzystać dostępne informacje o sytuacji gospodarczej, „profesjonalnie” przewidują jej zmiany i natychmiast się do nich dostosowują. Teoria racjonalnych oczekiwań wychodzi z założenia, że ludzie zazwyczaj prawidłowo przewidują przyszłość.