Operacja strukturalna

rodzaj operacji otwartego rynku stosowanych przez bank centralny w polityce pieniężnej, wykorzystywany w celu osiągnięcia długoterminowej zmiany struktury płynności w sektorze bankowym.

W Polsce Narodowy Bank Polski może przeprowadzić następujące operacje strukturalne: – emisję obligacji, – zakup, sprzedaż papierów wartościowych na rynku wtórnym.