Pozycja długa

(ang. long position) – na rynku finansowym oznacza zakup instrumentu finansowego lub posiadanie tego instrumentu finansowego na właściwym rachunku. Zajęcie długiej pozycji związane jest z posiadaniem praw stowarzyszonych z danym instrumentem finansowym (np. dywidenda, prawo poboru, kupon odsetkowy). 

Otwarcie w przypadku istnienia pozycji krótkiej: Odwrotnością pozycji długiej jest pozycja krótka. W przypadku, gdy inwestor posiada już pozycję krótką i otwiera pozycję długą, następuje:1. redukcja pozycji krótkiej (LK>LD)2. całkowite zamkniecie pozycji krótkiej (LK=LD)3. całkowite zamknięcie pozycji krótkiej i otwarcie pozycji długiej (LK

gdzie:LK – wielkość pozycji krótkiej (najczęściej w sztukach posiadanego instrumentu),LD – wielkość otwieranej pozycji długiej (najczęściej w sztukach posiadanego instrumentu).

Przykłady pozycji długiej:- pozycja długa w akcjach jest tożsama z nabyciem lub posiadaniem akcji,- pozycja długa w kontraktach terminowych jest tożsama z nabyciem lub posiadaniem kontraktu,- pozycja długa w opcjach jest tożsama z nabyciem opcji kupna (prawo do zakupu instrumentu bazowego) lub opcji sprzedaży (prawo do sprzedaży instrumentu bazowego).

Profil zysku i strat posiadacza długiej pozycji:Posiadacz pozycji długiej zyskuje w momencie, gdy cena instrumentu finansowego, w którym zajął długą pozycję, rośnie (np. wzrost ceny akcji emitenta XYZ, wzrost ceny obligacji emitenta XYZ, wzrost ceny kontraktu terminowego).Posiadacz pozycji długiej traci w momencie, gdy cena instrumentu finansowego, w którym zajął długą pozycję, maleje (np. spadek ceny akcji emitenta XYZ, spadek ceny obligacji emitenta XYZ, spadek ceny kontraktu terminowego).

Przykłady:Inwestor zajmuje pozycję długą w akcji spółki XYZ przy cenie 100 złotych. Po pewnym czasie sprzedaje akcje po cenie 150 złotych. Inwestor osiąga zysk w wysokości równej: 150 – 100 = 50 złotych. Co daje stopę zwrotu równą (150 -100) / 100 = 50%

Inwestor nabywa kontrakt terminowy po cenie 1000 pkt. Po pewnym czasie sprzedaje kontrakt terminowy po cenie 1100. Inwestor osiąga zysk w wysokości równej: 1100 pkt. – 1000 pkt. = 100 pkt. Jeśli jeden punkt odpowiada 10 PLN, wtedy zysk inwestora wynosi 100 * 10 PLN = 1000 PLN