Procent składany

sposób oprocentowania wkładu pieniężnego polegający na tym, że odsetki za dany okres oprocentowania są doliczane do wkładu (podlegają kapitalizacji) i w ten sposób „składają się” na zysk wypracowywany w okresie następnym. Zastosowanie reguły procentu składanego daje szybszy wzrost wartości kapitału niż zastosowanie procentu prostego. Im częstsza kapitalizacja, tym kapitał wzrasta szybciej. Przypadek graniczny, w którym narosłe odsetki są kapitalizowane co chwilę, nosi nazwę kapitalizacji ciągłej. 

Obliczanie procentu składanegoOznaczenia:V0 – wartość bieżąca – kapitał początkowy,V – wartość przyszła – kapitał końcowy,m – liczba kapitalizacji w roku lub równoważnie liczba okresów oprocentowania w roku (np. m = 2 jeśli kapitalizacja odsetek następuje co pół roku, m = 4 jeśli kapitalizacja odsetek następuje co kwartał),n – liczba lat do zapadalności depozytu, zakładamy, że długość okresu do zapadalności jest wielokrotnością długości okresów oprocentowania,r – nominalna roczna stopa procentowa (przy czym jeżeli np. r = 5% to przed wstawieniem do poniższych wzorów zamieniamy procent na ułamek dziesiętny tzn. 5% = 0,05 ). 

Kapitalizacja roczna:Kapitalizacja następuje tylko raz w roku, czyli m = 1: 

Kapitalizacja podokresowa:Kapitalizacja następuje częściej niż raz w roku, czyli m > 1: 

Kapitalizacja ciągła:Kapitalizacja następuje nieskończenie wiele razy w roku, czyli m→∞: