Produkt bankowy

to każdy rodzaj usługi oferowanej klientowi przez bank.

Istnieje wiele sposobów klasyfikacji produktów bankowych. Ze względu na przedmiot czynności bankowej można je podzielić na trzy grupy:- różne formy i rodzaje finansowania dla klientów,- różne formy lokowania środków finansowych przez klientów, które są źródłem finansowania działalności banku,- produkty służące obsłudze bieżącej działalności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych – głównie związane z operacjami rozliczeniowymi.Zaspokajają one potrzebę oszczędzania, zabezpieczenia przyszłości oraz racjonalnego i efektywnego gospodarowania wolnymi środkami finansowymi.

Inny podział produktów bankowych, zgodny z segmentacją rynku finansowego:- produkty rynku pieniężnego,- produkty rynku kapitałowego,- produkty rynku kredytowego,- produkty rynku pochodnych instrumentów finansowych (nazywane derywatywami lub derywatami),- produkty rynku walutowego.

Duża część produktów bankowych oferowana jest w identycznej formie wielu klientom. To są tzw. produkty standardowe (ang. off-the-shelf – z półki). Niektóre parametry produktu, takie jak: regulamin produktu, wzór umowy, zasady księgowania, czas i sposób realizacji, są niezmienne. Zmieniać się może natomiast cena, w zależności od klienta lub grupy klientów. Przykładowo, w przypadku produktów oferowanych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, takimi produktami standardowymi mogą być: rachunek bieżący, polecenie przelewu, karta płatnicza, wyciąg z rachunku, wpłaty i wypłaty gotówkowe, system bankowości elektronicznej. Oczywiście są również produkty niestandardowe, przygotowywane pod konkretnego klienta w ramach tzw. usług private banking. Przykładem takich produktów są np. lokaty negocjowane, przy których bank może zgodzić się na niestandardowe okresy lub oprocentowanie.

Przykłady produktów bankowych:- kredyty,- konta rozliczeniowe,- konta oszczędnościowe,- depozyty,- karty kredytowe,- karty płatnicze,- portfel elektroniczny,- faktoring,- leasing,- akredytywy,- skrytki sejfowe,- doradztwo,- poręczenia,- gwarancje,- organizacja emisji długu.