Produkt narodowy netto

PNN (ang. NNP, Net National Product) – strumień dochodów (tzn. suma płac, zysków, procentów i innych) czynników produkcji uzyskanych przez narodowe czynniki produkcji (tzn. należące do obywateli danego państwa) we wszystkich krajach, w których czynniki te były angażowane w proces produkcyjny.

Produkt narodowy netto w cenach rynkowych (ang. net national product in market prices) to produkt narodowy brutto pomniejszony o amortyzację.

Produkt narodowy netto w cenach rynkowych pomniejszony o sumę podatków pośrednich nakładanych przez państwo stanowi Produkt narodowy netto w cenach czynników produkcji (ang. net national product at factor cost), zwany również dochodem narodowym (jest on równy sumie wynagrodzeń właścicieli czynników produkcji będących obywatelami kraju).