Rachunek kosztów

(ang. Cost Accounting) to proces gromadzenia informacji o procesach gospodarczych (zaopatrzenie, produkcja, zbycie, zarządzanie) występujących w przedsiębiorstwie, a następnie ich grupowanie i interpretacja w celu dostarczenia decydentom informacji potrzebnych do oceny sytuacji, podejmowania decyzji oraz prowadzenia kontroli nad podległym im podmiotem gospodarczym. Rachunek kosztów pozwala na badanie procesu produkcji i związanych z nią rzeczywistych kosztów pomagając zapewnić współmierność kosztów i przychodów.

Rachunek kosztów, jako system ewidencji oparty o podstawowe zasady rachunkowości stanowi część składową systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. W wyniku przywiązywania w praktyce gospodarczej coraz większej uwagi do kwestii kosztów i rozszerzania przedmiotu badań, rachunek kosztów ewoluował do rangi dyscypliny naukowej zwanej rachunkowością zarządczą.