Raty malejące

schemat spłaty długu, w którym kolejne raty kapitałowo-odsetkowe są coraz niższe.

W praktyce najpopularniejszym schematem rat malejących jest schemat spłat w równych ratach kapitałowych. W schemacie tym kapitał kredytu jest spłacany w regularnych odstępach czasowych w równych częściach w okresie do daty zapadalności kredytu. Bazą dla naliczania odsetek jest kwota kapitału pozostającego do spłaty, która z czasem maleje, dlatego kwota odsetek w każdej racie jest coraz niższa. Kolejne raty kredytu, będące sumą części kapitałowej i odsetkowej, są coraz niższe, gdyż część kapitałowa pozostaje stała, natomiast część odsetkowa maleje. Ostatnia rata kredytu składa się prawie wyłącznie z części kapitałowej.

W schemacie spłat w równych ratach kapitałowych wartości kapitału pozostającego do spłacenia po uiszczeniu kolejnych rat oraz wysokości części odsetkowych rat tworzą szeregi arytmetyczne.

W Polsce banki udzielające kredytów mieszkaniowych, a także konsumpcyjnych oferują klientom do wyboru spłatę kredytu w ratach malejących (stała rata kapitałowa) lub ratach równych. Raty malejące cieszą się mniejszą popularnością niż raty równe ze względu na fakt, że w początkowym okresie wysokość sumarycznej raty jest wyższa w schemacie rat malejących niż rat równych.