Reforma walutowa

całkowita lub częściowa zmiana ustroju pieniężnego państwa. Może ona nastąpić z powodów politycznych lub ekonomicznych, w celu przywrócenia lub utrzymania równowagi rynkowej. 

Polega ona na wycofaniu przez bank centralny znajdujących się dotychczas w obiegu znaków pieniężnych oraz wprowadzeniu nowych znaków pieniężnych. 

Może ona być przeprowadzona np. poprzez:- denominację – proporcjonalną zmianę nominału waluty, np. 10000 „starych” złotych na 1 „nowy” złoty,- gorszą relację wymienną dotychczasowej waluty na nową w stosunku do przeliczenia cen ze starej na nową,- niedopuszczenie do wymiany starych znaków pieniężnych na nowe.