Ryzyko finansowe

jeden z rodzajów ryzyka, które związane jest ze strukturą kapitałową bilansu kredytobiorcy. Jeżeli podmiot gospodarczy finansuje swój majątek (aktywa) kapitałami obcymi (zobowiązaniami), to istnieje ryzyko, że koszty pozyskania kapitałów obcych (odsetki) będą na tyle wysokie, że znajdzie się on w trudnej sytuacji ekonomicznej i nie będzie on w stanie dokonać spłaty kredytu lub wykupu obligacji. Ryzyko to jest tym wyższe, im wyższy jest udział kapitałów obcych w strukturze kapitałów kredytobiorcy oraz im wyższe są koszty jego pozyskania. Ryzyko finansowe przenosi się na wierzycieli danego podmiotu, np. bank kredytujący jego działalność lub inwestorów, którzy nabyli jego obligacje.