Spread

różnica pomiędzy kursem (ceną) sprzedaży a kursem (ceną) kupna aktywów (np. walut, papierów wartościowych, towarów).

Na terminowych rynkach finansowych i towarowych spread to różnica między kursem kasowym a kursem terminowym. Przy konkurencyjnym rynku jest to koszt transakcji bez opóźnienia.

Spread wynosi zazwyczaj kilka procent. Udzielając kredytu w obcej walucie bank przelicza kredyt po kursie kupna (niższym) waluty kredytu, natomiast przy spłacie bierze pod uwagę dzienny kurs sprzedaży (wyższy) tej waluty. Jeśli spread wynosi 0 oznacza to, że jest to transakcja bezkosztowa.

Wyrażony procentowo spread walutowy to różnica pomiędzy kursem sprzedaży i kursem kupna dewiz w banku do kursu kupna. Stanowi on dodatkowy zysk banku np. w przypadku udzielonych przez bank kredytów walutowych. Szacunkowo spread na poziomie 12% to dodatkowo 1 punkt procentowy ukrytej marży kredytu, a proporcjonalnie 6% to około 0,5 punkt procentowy dodatkowej marży kredytu.