Stopa depozytowa

jedna z podstawowych stóp procentowych, określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym.W Polsce stopa depozytowa NBP jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej od 1 grudnia 2001 r. W 2014 r. EBC wprowadził ujemną stopę depozytową (czerwiec: – 0,10 proc.), podobnie Szwajcarski Bank Narodowy (grudzień: – 0,25 proc.).